Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
W związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu www.alario.pl prowadzonego przez Ala Rio Lash and Brow Story Alla Ganina, z siedzibą w Warszawie (00-815) ul. Sienna 83 lok 502, NIP PL7262533327, adres poczty elektronicznej: [email protected], tel. (+48) 791060791, dalej jako: „Ala Rio Lash and Brow Story Alla Ganina”, a także z uwagi na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”), przekazuje Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Ala Rio Lash and Brow Story Alla Ganina.

DANE OSOBOWE
1. Kupujący w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
3. Wszelkie dane osobowe, które Kupujący wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest: Ala Rio Lash and Brow Story Alla Ganina, z siedzibą w Warszawie (00-815) ul. Sienna 83 lok 502, NIP PL7262533327, adres poczty elektronicznej: [email protected], tel. (+48) 791060791;

CEL GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Państwa dane osobowe, w zależności od sposobu korzystania z Serwisu www.alario.pl przetwarzane są do celów: – prowadzenia konta służącego dokonywaniu zakupów oraz przetwarzania i realizacji zamówień i dokonywania zakupów w sklepie internetowym alario.pl zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego alario.pl, którego pełna treść dostępna jest na stronie: https://www.staging2.alario.pl/regulamin
2. Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu wykonania umowy zgodnie z regulaminami i przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest:
– dobrowolna zgoda wyrażona przez Państwa przy przystąpieniu do korzystania z serwisu alrio.pl;
– realizacja umowy;
– uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami);
– wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:
a) imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej – w przypadku założenia konta bądź składania zamówień i dokonywania transakcji w ramach sklepu internetowego alario.pl, oraz NIP i PESEL – celem wystawienia i wysłania faktury VAT;
b) adres poczty elektronicznej (e-mail) – w przypadku zamówienia usługi Newsletter.

POWIERZANIE PRZETWARZANIA I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotowi realizującemu wysyłkę mailingu przy usłudze newsletter oraz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie doręczania produktów zakupionych w sklepie internetowym alario.pl. W przypadku zamówienia dostawy produktu z dostawą do państwa trzeciego, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do tego państwa.
2. Odbiorcami danych są również upoważnione osoby, z którymi Ala Rio Lash and Brow Story stale posługują się do realizowania swoich zadań (pracownicy, współpracownicy).
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień i prowadzenia konta Klienta. Dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę. Po tym okresie dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. Informację o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na: [email protected]

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
1. Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Ala Rio Lash and Brow Państwa danych osobowych:
– prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
– prawo do sprostowania danych;
– prawo do usunięcia danych;
– prawo do ograniczenia przetwarzania;
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;
– prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);
2. Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
3. Pragniemy zapewnić, że Ala Rio Lash and Brow Story dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na adres [email protected]

POLITYKA COOKIES
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkowników odwiedzających stronę internetową https://www.staging2.alario.pl/ (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik).
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Sprzedawca informuje także Kupujących, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego.
7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności w szczególności z następujących powodów: zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Właściciela lub Użytkownika, rozwój funkcjonalności lub usług Sklepu podyktowany postępem technologii internetowej; zmiana danych Właściciela Sklepu.
2. Każdorazowa zmiana Polityki Prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej Sklepu najpóźniej wraz z datą wejścia w życie nowego brzmienia Polityki Prywatności, a wszelkie istotne dla Użytkownika zmiany Polityki Prywatności zostaną wyróżnione tak, aby Użytkownik był o nich poinformowany.
3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a udzielonymi przez odwiedzającego Sklep zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Administratora są zgody udzielone przez Użytkowników.

Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.